اضافه شدن کیت SOD

با سلام

کنترل کیفی کیت فعالیت آنزیمسوپراکسید دیسموتاز به پایان رسید و این محصول از منوی کیت های آنزیمی آماده فروش می باشد. این محصول هم به صورت کالریمتریو هم به صورت فلوریمتری قادر به ارزیابی فعالیت آنزیم SOD بت حساسیت بالا می باشد.

پرسش و پاسخ
شما برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید

تماس با ما

تماس با ما