اضافه شدن کیت GPx

با سلام

کنترل کیفی کیت فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به پایان رسید و این محصول از منوی کیت های آنزیمی آماده فروش می باشد.

پرسش و پاسخ
شما برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید

تماس با ما

تماس با ما