کیت فعالیت کاسپاز 3/7
جزئیات محصول

توضیحات

کاسپازها آنزیم های پروتئاز داخل سلولی هستند که در مرگ برنامه ریزی شده سلول (آپوپتوز، نکروپوتوز و پایروپتوز) و التهاب نقش اساسی دارند. کاسپاز 3 و 7 نقش اجرایی داشته (Executioner) و در هر دو مسیر داخلی و خارجی آپوپتوز نقش اساسی ایفا می کند.

در این کیت آنزیم موجود در نمونه در معرض سوبسترای کالریمتریک و مشترک هر دو آنزیم کاسپاز 3 و 7 قرار می گیرد. سپس این آنزیم سوبسترای متصل به کروموژن را شکسته و تولید رنگ زرد کرده که در طول موج 405 nm جذب دارد. به دلیل مشترک بودن سوبسترای کاسپاز 3 و 7 امکان اندازه گیری فعالیت مجزای این دو آنزیم وجود ندارد.

انواع نمونه

لیزات سلولی

عصاره بافتی

کنترل کیفی

محتویات کیت

مقدار/تعداد

ماده

شماره

5 mL

Caspase 3 Buffer

1

500 µL

Caspase Substrate (DEVD-pNA)

2

100 mL

Caspase Lysis Buffer

3

100 µL

Caspase Standard (pNA) 5 mM

4

Powder

DTT

5

Lyophilized

Positive Control

6

1 PCs

Kit Booklet

7

1 PCs

96-well Clean photometric Plate

8

نحوه استفاده و نگهداری

در دمای منفی 20 درجه سانتیگراد نگهداری شود

دستور کار محصول را از سمت چپ تصویر دانلود نمایید

پرسش و پاسخ
شما برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید
کدمحصول:
KCAS96

مقدار

قیمت

96T
0 تومان

تماس با ما

تماس با ما