کیت های مدیاتوری و سیگنالی

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
کیت اندازه گیری نیتریت
کیت اندازه گیری نیتریت

اندازه گیری نیتریت سریع و دقیق

KNIT96

96 تست

1584/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری نیتریک اکساید (NO)
کیت اندازه گیری نیتریک اکساید (NO)

برای اندازه گیری نیتریک اکساید به روش Griess با روش افزایش حساسیت

KNO96

96 تست

2220/0 خریدو توضیحات محصول