کیت های ماتریکس خارج سلولی

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
کیت اندازه گیری گلیکوزآمینوگلیکان ها
کیت اندازه گیری گلیکوزآمینوگلیکان ها

کیت اندازه گیری گلیکوژامینوگلیکان ها (GAG) نشان دهنده تغییرات ماتریکس خارج سلولی می باشد

KGAG96

96 تست

1980/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری هیدروکسی پرولین
کیت اندازه گیری هیدروکسی پرولین

اندازه گیری هیدروکسی پرولین شاخص مناسبی برای اندازه گیری کلاژن می باشد

KHPA96

96 تست

3093/0 خریدو توضیحات محصول