کیت های اندازه گیری پروتئین

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
کیت اندازه گیری پروتئین برادفورد
کیت اندازه گیری پروتئین برادفورد

کیت اندازه گیری پروتئین بر روش حساس برادفورد با دو طیف پایین و بالا

KBRF96

100 تست

200 تست

500 تست

2461/0 خریدو توضیحات محصول
محلول Bradford
محلول Bradford

محلول برادفورد برای اندازه گیری پروتئین به روش Bradford

KBRD500

500mL

1000mL

1817/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری پروتئین به روش BCA
کیت اندازه گیری پروتئین به روش BCA

کیت اندازه گیری پروتئین به روش BCA با پلیت فوتومتری

KBCA96

96 تست

2605/0 خریدو توضیحات محصول