مینرال و ویتامین

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
کیت اندازه گیری ویتامین C (اسکوربیک اسید)
کیت اندازه گیری ویتامین C (اسکوربیک اسید)

کیت انداره گیری ویتامین C به روش کالریمتری با بافر لیزکننده ویژه

KVC96

96 تست

2033/0 خریدو توضیحات محصول
کیت اندازه گیری میزان روی (Zinc)
کیت اندازه گیری میزان روی (Zinc)

اندازه گیری میزان روی با روش کالریمتری با دقت جذب اتمی

KZN96

96 تست

1735/0 خریدو توضیحات محصول