مکمل های کشت سلولی

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
ضد قارچ آمفوتریسین Amphotericin B
ضد قارچ آمفوتریسین Amphotericin B

این ماده به طور موثری ضد قارچ بوده و در بسته بندی 50 میلی لیتری در آب دیونیزه تهیه شده است دارای غطت 100 برابری 100X

KAMB50

50mL

1269/0 خریدو توضیحات محصول
(Fetal Bovine Serum (FBS
(Fetal Bovine Serum (FBS

سرم جنین گاوی محصول Gibco و Heat Inactivated شده

KFBS100

100mL

1532/0 خریدو توضیحات محصول
Trypsin-EDTA
Trypsin-EDTA

محلول تریپسین از پودر Sigma

KTRP100

100mL 0.25%

100mL 0.05%

1598/0 خریدو توضیحات محصول
Penicillin Streptomycin
Penicillin Streptomycin

penstrep تهیه شده از پودر سیگما penicillin 10000 U/mL Streptomycin 10000 ug/mL

KPEN100

100mL

1120/0 خریدو توضیحات محصول
Gentamicin Sulphate
Gentamicin Sulphate

محلول جنتامایسین از پودر Sigma

KGEN50

40mg/mL به مقدار 10mL

789/0 خریدو توضیحات محصول
DMSO Cell Culture Grade
DMSO Cell Culture Grade

DMSO شرکت Sigma استریل برای کشت سلول

KDMS50

50mL

100mL

1494/0 خریدو توضیحات محصول