مواد تکمیلی مولکولی

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
آب بدون نوکلئاز و استریل
آب بدون نوکلئاز و استریل

آب بدون نوکلئاز (RNase و DNase) مناسب برای کارهای مولکولی

KDEP100

100mL

1598/0 خریدو توضیحات محصول
محلول لیتیوم کلراید
محلول لیتیوم کلراید

این محلول برای رسوب RNA از نمونه های با مقادیر کم RNA استفاده می شود

KLC50

50mL

100mL

1435/0 خریدو توضیحات محصول
Loading Dye 6X
Loading Dye 6X

این محصول برای لود کردن نمونه های DNA و RNA در ژل آگاروز یا SDS-Page می باشد

KLD6X

1mL

5 تا 1mL

810/0 خریدو توضیحات محصول
DEPC (Diethyl pyrocarbonate)
DEPC (Diethyl pyrocarbonate)

مهارکننده برگشت ناپذیر RNase

KDEP5

5ml

854/0 خریدو توضیحات محصول
SDS-PAGE Loading Dye 4X
SDS-PAGE Loading Dye 4X

برای بارگذاری نمونه در ژل آکریلامید در الکتروفورز و سازگار با تکنیک وسترن بلات

KBS4X

1mL

5 تا 1mL

1071/0 خریدو توضیحات محصول
Optima SDS-PAGE Loading Dye 4X
Optima SDS-PAGE Loading Dye 4X

بافر بهبود یافته برای بارگذاری نمونه های هیدروفوب و یا اگریگیت شده در ژل SDS-PAGE

KOSD4X

1mL

5 تا 1mL

820/0 خریدو توضیحات محصول