محیط کشت تخصصی

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
محیط کشت AmnioZ برای سایتوژنتیک
محیط کشت AmnioZ برای سایتوژنتیک

محیط کشت جایگزین Amniomax II برای کشت سلول های مایع امنیوتیک در سایتوژنتیک

KAMZ100

100mL

631/0 خریدو توضیحات محصول