مارکرهای DNA برای ژل

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
DNA Ladder 50 bp
DNA Ladder 50 bp

مارکر DNA و RNA از 1500-50 باز

KDNA50

500uL

880/0 خریدو توضیحات محصول
DNA Ladder 100 bp
DNA Ladder 100 bp

مارکر DNA و RNA از 1000-100 باز

KDNA100

500uL

844/0 خریدو توضیحات محصول
DNA Ladder 1Kb
DNA Ladder 1Kb

مارکر DNA و RNA از 10-0.25 کیلوباز

KDNA1

500uL

842/0 خریدو توضیحات محصول