مارکرهای پروتئین برای ژل

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
Protein Marker 10-180
Protein Marker 10-180

مارکر وزنی پروتئین برای ژل و انتقال وسترن بلات 180-10 کیلودالتون با باندهای تکرنگ آبی

KPM180

250uL

1240/0 خریدو توضیحات محصول
Protein Marker 10-180 با باند رنگی
Protein Marker 10-180 با باند رنگی

مارکر وزنی پروتئین برای ژل و انتقال وسترن بلات 180-10 کیلودالتون با باندهای رنگی

KPM1803

250uL

1592/0 خریدو توضیحات محصول