تمایز سلول های بنیادی

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
کیت تمایز سلول های بنیادی به سلول های چربی (AdipoDiff® Kit)
کیت تمایز سلول های بنیادی به سلول های چربی (AdipoDiff® Kit)

کیت آماده مصرف حاوی فاکتور های رشد و مکمل های مورد نیاز برای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسان به آدیپوسیت

KADK50

50mL

100mL

1366/0 خریدو توضیحات محصول
کیت تمایز سلول های بنیادی به سلول های غضروفی (ChondroDiff® Kit)
کیت تمایز سلول های بنیادی به سلول های غضروفی (ChondroDiff® Kit)

کیت آماده مصرف حاوی فاکتور های رشد و مکمل های مورد نیاز برای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسان به کندروسیت

KCDK50

50mL

100mL

1257/0 خریدو توضیحات محصول
کیت تمایز سلول های بنیادی به سلول های استخوانی (OsteoDiff® Kit)
کیت تمایز سلول های بنیادی به سلول های استخوانی (OsteoDiff® Kit)

کیت آماده مصرف حاوی مکمل های مورد نیاز برای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسان، موش (Mouse) و موش صحرایی (Rat) به استئوسیت

KODK50

50mL

100mL

1416/0 خریدو توضیحات محصول