بافرهای ELISA

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
سوبسترای تک محلول TMB
سوبسترای تک محلول TMB

محلول فوق حساس سوبسترای TMB برای ELISA به صورت تک-محلول بدون هیچگونه حلال آلی- کاملا ایمن- مقاوم به نور

KTMB100

100mL

1000mL

962/0 خریدو توضیحات محصول
بافرهای پایدارکننده HRP کونژوکه
بافرهای پایدارکننده HRP کونژوکه

این بافر علاوه بر حفظ ساختار آنتی بادی و HRP متصل به آن، فعالیت این آنزیم را در بلند مدت افزایش می دهد

KHRS250

250mL

120mL

50mL

1043/0 خریدو توضیحات محصول
محلول پایدار کننده پروتئین
محلول پایدار کننده پروتئین

این بافر آنتی بادی اولیه و انواع پروتئین را از تخریب و فساد حفظ کرده و هیچ تداخلی با آزمایش ها و عملکرد آنها ندارد.

KPST250

250mL

120mL

مقیاس صنعتی

983/0 خریدو توضیحات محصول