بافرهای فلوسایتومتری

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
Thermo Fisher (Attune) Shutdown Solution
Thermo Fisher (Attune) Shutdown Solution

عدم رشد میکروارگانیسم و تشکیل حباب شبانه پس از خاموشی دستگاه

KSSATN-500

250mL

500mL

562/0 خریدو توضیحات محصول
Thermo Fisher (Attune) Wash Solution
Thermo Fisher (Attune) Wash Solution

به منظور شستشوی بین نمونه و پاکسازی Flow cell و مجاری دستگاه طبق توصیه کارخانه

KWSATN-500

250mL

500mL

542/0 خریدو توضیحات محصول
Thermo Fisher (Attune) Focusing Fluid
Thermo Fisher (Attune) Focusing Fluid

محلول تزریق نمونه به منظور جلوگیری از تشکیل حباب هوا و یکنواخت کردن جریان سلولی بدون ایجاد چسبندگی مناسب برای دستگاه های با قابلیت Acoustic Focusing

KFFATN-1000

1L

4L

579/0 خریدو توضیحات محصول
Partec Decontamination Solution
Partec Decontamination Solution

به منظور پاکسازی از میکروارگانیسم های رشد کرده در دستگاه طبق توصیه کارخانه

KDSPRT-500

250mL

500mL

533/0 خریدو توضیحات محصول
Partec Cleaning Solution
Partec Cleaning Solution

به منظور شستشوی بین نمونه و پاکسازی Flow cell و مجاری دستگاه بر طبق توصیه کارخانه

KCSPRT-500

250mL

500mL

567/0 خریدو توضیحات محصول
Partec Sheath Fluid
Partec Sheath Fluid

بافر جریان (Sheath Fluid) شرکت Partec با کیفیت بالا و مشابه تولیدی کارخانه مبدا طبق شرکت سازنده

KSFPRT-1000

1L

5L

20L

550/0 خریدو توضیحات محصول
BD Biosciences/Cytek Shutdown Solution
BD Biosciences/Cytek Shutdown Solution

محلول خاموش کردن دستگاه (Shutdown Solution) به منظور جلوگیری از رشد میکروب و حباب شبانه طبق شرکت سازنده

500-KSDBDB

1L

5L

552/0 خریدو توضیحات محصول
BD Biosciences/Cytek Cleaning Solution
BD Biosciences/Cytek Cleaning Solution

محلول شستشو (Cleaning Solution) به منظور پاک کردن دبرید ها و لخته های آلوده کننده مسیر دستگاه طبق شرکت سازنده

1000-KCSBDB

1L

5L

556/0 خریدو توضیحات محصول
BD Biosciences/Cytek Sheath Fluid
BD Biosciences/Cytek Sheath Fluid

بافر جریان (Sheath Fluid) شرکت BD Biosciences/Cytek با کیفیت بالا و مشابه تولیدی کارخانه مبدا

1000-KSFBDB

1L

5L

20L

614/0 خریدو توضیحات محصول