بافرهای استخراج پروتئین

نام محصول شماره کاتالوگ مقدار تعداد نظرات و بازدیدها خرید
RIPA Buffer pH=8
RIPA Buffer pH=8

بافر ریپا مخصوص استخراج پروتئین کلی سلول برای مصارف western blot Elisa و ...

KRIP100

50mL

100mL

1277/0 خریدو توضیحات محصول
Enzyme Extraction Buffer
Enzyme Extraction Buffer

بافر ملایم استخراج آنزیم های غشایی و سیتوپلاسمی

KENZ50

100mL

871/0 خریدو توضیحات محصول
Protein Extraction Buffer
Protein Extraction Buffer

بافر ملایم استخراج پروتئین های غشایی و سیتوپلاسمی با قابلیت حل کردن پروتئین غشایی

KEXT100

100mL

861/0 خریدو توضیحات محصول
RBC Lysis Buffer 10X
RBC Lysis Buffer 10X

بافر لیز کننده گلبول قرمز استریل برای انسان و سایر پستانداران

KRBC50

100mL

796/0 خریدو توضیحات محصول